mestringsmedicin.dk

Meditationslærer

Bliv uddannet meditationslærer af den norske læge Audun Myskja


Meditation opbygger indre ro, nærvær og vågenhed. Færdigheder som er afgørende i en moderne hverdag.

På den to-årige deltidsuddannelse til meditationslærer får du kompetence til undervise enkeltpersoner og grupper i meditation. Du vil også opleve nye dimensioner i dig selv og kan få nyt fodfæste og større vingefang.

Det er med glæde at Kinesiologiakademiet nu tilbyder uddannelsen til meditationslærer i Danmark.

Uddannelsens indhold

På uddannelsen lærer du metoder til koncentration og fokus, nærvær og helhedsoplevelse og adgang til dybe niveauer i sindet og fællesskabet.

På uddannelsen lærer du: 

Forskellige metoder

 • Klassiske meditationsteknikker
 • Meditation på kroppens energistrukturer og den fysiske anatomi
 • Mantra, symboler, lyd og farver
 • Åndedrættet som meditation
 • Meditation i hverdagen og fordybelse.

At være en god meditationslærer

 • Pædagogikken i at undervise i meditation
 • Betydningen af stemmen, holdning, og at skabe et trygt, fælles rum
 • At forstå og mærke stadierne i meditation
 • Hvordan man hjælper deltagerne, når noget bliver svært.

Et grundlag for at hjælpe andre

 • Den nyeste viden om effekten af meditation, hvad meditation og bevidsthed er, og hvordan meditation påvirker kroppen og nervesystemet.
 • Grundlæggende forståelse for, hvad der skaber sundhed og mestring.
 • At sammensætte programmer for sundhed og mestring med meditation, åndedræt, fysiske øvelser og energi-øvelser.
Forventninger til  deltagerne At alle er motiverede for at lære at meditere og praktisere meditationsøvelserne fra kurserne hjemme. Samt at man har lyst til at formidle meditation til enkeltpersoner og / eller grupper. Vi opfordrer til at deltagerne øver sig i at guide mindre grupper under uddannelsen, og dele erfaringerne på kurserne.

PRAKTISK INFORMATION

 • To-årig deltidsuddannelse.
  Uddannelsen er på 180 undervisningstimer med fysisk tilstedeværelse.
 • Studiestart: Oktober 2023
 • Pris: 16.000 kr. pr. år. 
 • Undervisningssted: Husmandstedet, Over Bækken 1, Årslev, Fyn

Kinesiologiakademiet har i 10 år samarbejdet med Audun Myskja om uddannelsen til Enhedsterapeut.

I 2023 bliver Mette Pedersen og Kisser Bjerregaard uddannede meditationslærere hos Myskja i Norge og kan varmt anbefale uddannelsen. Myskja er uddannet i meditation hos Bob Moore og har udforsket og videreudviklet sin praksis i 40 år. Læs mere på www.livshjelp.no

Tilmelding og betaling:

Uddannelsen er åben for alle interesserede, uanset tidligere erfaring med meditation. Du søger om optagelse ved at skrive lidt om dig selv og din motivation for at deltage på uddannelsen. Send ansøgningen til kisser@kinesiologi.dk.

Hvis du optages på uddannelsen beder vi dig indbetale depositum. Når det er indbetalt er du sikret en plads. 

Depositum på 4000 kr. indbetales til Merkur Andelskasse, Reg.nr. 8401 kontonummer 1175779.

Framelding og tilbagebetaling

 • Efter 1. september 2023 er tilmelding med start i oktober 2023 bindende.
 • Ønsker du at stoppe på uddannelsen før tid, er der 3 måneders opsigelse, fra d. 1. i førstkommende måned.

Undervisningsdatoer

Første år:
27.-29. oktober 2023
23.-25. februar 2024
24.-26. maj 2024
3.-7. juli 2024 (OBS ændret!)

Andet år:
25.-27. oktober.2024
31. januar – 2. februar 2025
25.-27. april 2025
2.-6. juli 2025 (OBS ændret!)